Laatst gewijzigd 4/08/2016

5. Placeholders

Hieronder volgt een lijst van placeholders en het doel ervan:

Main PlaceholdersBeschrijving

$$$PAYMENT ZONE$$$

Een aangepaste sjabloon op basis van een deelsjabloon (indien beschikbaar) of een standaardsjabloon die het aangevraagde merk of de aangevraagde betaalmethode weergeeft.

$$$TP RESOURCES URL$$$

Roept een bestand op dat eerder is geüpload naar het backoffice.

$$$DISABLE MASKING$$$

Geeft een tekstvak weer dat bij de kaarttypen en invoeropmaak past. Schakelt het masker van een invoervak uit na detectie van het kaarttype en de opmaak van de invoervakken op basis van het kaartmerk.

$$$SUBMIT$$$

Op het formulier moet een verzendknop staan.

$$$CANCEL$$$

Een annuleerknop op het formulier.

$$$CARD NUMBER$$$  

Een creditcardnummer met de juiste validatie en maskering voor het merk.

$$$CARD NUMBER LABEL$$$

Een aanduiding voor een creditcardnummer.

$$$CARD NUMBER INPUT$$$

Het veld waarin een kaartnummer wordt ingevoerd.

$$$CARD NUMBER INFO$$$

Het veld waarin een kaartnummer wordt ingevoerd.

$$$CARD NUMBER ERROR$$$

Een foutbericht dat verschijnt wanneer een verkeerd kaartnummer wordt ingevoerd.

$$$CARDHOLDER NAME$$$

De naam van de creditcardhouder.

$$$CARDHOLDER NAME LABEL$$$

Een aanduiding voor de naam van de kaarthouder.

$$$CARDHOLDER NAME INPUT$$$

Het veld waarin de naam van de kaarthouder wordt ingevoerd.

$$$CARDHOLDER NAME INFO$$$

Het veld waarin de naam van de kaarthouder wordt ingevoerd.

$$$CARDHOLDER NAME ERROR$$$

Een foutbericht dat verschijnt wanneer de naam van de kaarthouder verkeerd wordt ingevoerd.

$$$EXPIRY DATE$$$

De ruimte waar een vervaldatum wordt weergegeven.

$$$EXPIRY DATE LABEL$$$

Een aanduiding voor een vervaldatum.

$$$EXPIRY DATE INPUT$$$

De ruimte waar een vervaldatum wordt ingevoerd.$$$EXPIRY DATE MONTH$$$

De maand van de vervaldatum

$$$EXPIRY DATE YEAR$$$

Het jaar van de vervaldatum

$$$EXPIRY DATE INFO$$$

Het veld waarin een vervaldatum wordt ingevoerd.

$$$EXPIRY DATE ERROR$$$

Een foutbericht dat verschijnt wanneer een vervaldatum verkeerd wordt ingevoerd.

$$$CVC$$$

Het veld waarin een CVC met de juiste validatie ervan wordt geplaatst.

$$$CVC LABEL$$$

Een aanduiding voor CVC.

$$$CVC INPUT$$$

Het veld waarin een CVC wordt ingevoerd.

$$$CVC INFO$$$

Het veld waarin de CVC-gegevens worden weergegeven.

$$$CVC ERROR$$$

Een foutbericht dat verschijnt wanneer een CVC verkeerd wordt ingevoerd.$$$BANK ACCOUNT$$$

Een rekeningnummer voor formulieren voor automatische incasso.

$$$ACCOUNT OWNER$$$

De ruimte waar een rekeninghouder wordt weergegeven.

$$$ACCOUNT OWNER LABEL$$$"

Een aanduiding voor een rekeninghouder.

$$$ACCOUNT OWNER INPUT$$$

Het veld waarin een rekeninghouder wordt weergegeven.

$$$STORE PERMANENTLY$$$

Een selectievakje voor de merchant om ofwel opt-in of opt-out te kiezen ofwel de alias permanent op te slaan.

$$$BIC$$$

Een BIC-vak voor aliassen voor automatische incasso.

XML elements

 

Alias form • PageTitle
 • Submit
 • Cancel
 • RememberMyDetails
 • AliasAuthorizationInfo

 

Credit cards • PageTitle
 • CardNumber
 • CardNumberIsRequired
 • InvalidCardNumber
 • CardNumberTooLong
 • InvalidCardNumberCharacters
 • CardHolderName
 • CardHolderNameIsRequired
 • InvalidCardHolderName
 • CardHolderNameTooLong
 • ExpiryDate
 • InvalidExpiryDate
 • ExpiryMonthIsRequired
 • InvalidExpiryMonth
 • InvalidExpiryMonthLength
 • InvalidExpiryMonthCharacters
 • ExpiryYearIsRequired
 • InvalidExpiryYear
 • InvalidExpiryYearLength
 • InvalidExpiryYearCharacters
 • Cvc
 • CvcIsRequired
 • InvalidCvcNumber
 • CvcTooLong
 • CvcContainsNonNumericCharacters

 

CVC information • VisaCvcInfo
 • EurocardCvcInfo
 • MasterCardCvcInfo
 • DinersClubCvcInfo
 • DankortCvcInfo
 • LaserCvcInfo
 • MaestroCvcInfo
 • JcbCvcInfo
 • AmericanExpressCvcInfo
 • AuroreCvcInfo
 • SurcoufCvcInfo
 • PrintempsCvcInfo
 • ClubMedCvcInfo
 • OkShoppingCvcInfo
 • MandarineCvcInfo
 • KangourouCvcInfo
 • GoSportCvcInfo
 • FinarefCvcInfo
 • AlsoliaCvcInfo
 • DefaultCvcInfo

 

Direct debits • AccountOwnerIsRequired
 • AccountOwnerTooLong
 • InvalidAccountOwner
 • AccountIsRequired
 • AccountTooLong
 • InvalidAccount
 • BicIsRequired
 • BicTooLong
 • InvalidBic
 • GiroAccount
 • BicName
 • Iban
 • BankAccount
 • InvalidIbanCharacters
 • InvalidIbanStructure
 • InvalidCheckDigits
 • InvalidIbanCountry
 • InvalidIbanLength
 • InvalidIbanNumber
 • InvalidBankAccountNumber
 • IbanOrBankAccount
 • IncorrectBic
 • BlzIsRequired