Laatst gewijzigd 4/08/2016

2. Normale gegevensstroom

U kunt de FlexCheckout waarop de kaarthouder zijn kaartgegevens invoert in ons systeem, omleiden naar (of opnemen in) een iframe. De kaartgegevens en de CVC-code worden veilig opgeslagen, zij het slechts kort. Als u de kaartgegevens permanent wilt opslaan, kunt u de alias markeren als een permanente alias ('Persistent'). Overeenkomstig de normen van de PCI Security Council mogen CVC-codes echter maximaal twee uur worden opgeslagen.

Via DirectLink kunt u ook de echte bestelling verzenden met de gegenereerde alias, zonder dat u de kaartgegevens hoeft te verzenden.

Opmerking: Tijdens de eerste stap wordt er geen verrichting op de creditcard uitgevoerd. Ons systeem keurt alleen het basisformaat goed, maar kan niet garanderen dat de creditcard nog geldig is of over voldoende middelen beschikt om verder te gaan.

Met de alias die u met behulp van de FlexCheckout hebt gegenereerd, kunt u vervolgens dankzij onze standaardtoepassing van DirectLink een DirectLink-transactie indienen. Voor meer informatie, ga naar DirectLink.

2.2 Gebruik met Alias Manager

Bij gebruik van de Alias Manager-optie kunt u op de FlexCheckout een selectievakje weergeven, zodat de klant kan bepalen of hij al dan niet permanent zijn financiële gegevens wil opslaan.

Daartoe moet u op de configuratiepagina van Alias Manager in uw Paypage account een instelling inschakelen voor weergave van het selectievakje (de standaardwaarde is "Nee").

Alias opt-in/out  

> We adviseren u deze instelling in te schakelen bij gebruik van one-page-checkout.

Ook kunt u, als u een afrekenproces in meerdere stappen hebt geïntegreerd, gebruikmaken van de parameter "StorePermanently" in uw integratie, zodat u zelf kunt bepalen wanneer het selectievakje moet worden weergegeven.