Laatst gewijzigd 4/08/2016

4. Aanpassingen

In dit hoofdstuk worden twee soorten aanpassingen beschreven: basis- en geavanceerde aanpassingen. Onder Basisaanpassingen leest u hoe u uw eigen css-bestand kunt toepassen en onder andere tekstkleuren, achtergrond en wrapperkleuren kunt aanpassen. Hieronder is een standaardbetaalpagina te zien via de standaard-css-bestanden:

Onder Geavanceerde aanpassingen leest u meer over hoofd-/deelsjablonen, het gebruik van placeholders en het aanpassen van tekstinhoud met XML-bestanden. Afhankelijk van uw behoeften worden de deelsjablonen apart aangemaakt en aangepast.

4.1 Basisaanpassingen

Bij een basisaanpassing wordt het standaardopmaakmodel geconfigureerd via de standaardsjabloon van Paypage.

4.1.1 Standaardsjabloon van Paypage

Het css-bestand kan worden aangepast met een standaardopmaakmodel van Paypage of met een geüpload css-bestand in Sjabloonbestandsbeheer.

Zie voor meer informatie over het aanpassen van uw eigen css-bestand 'Opmaakmodellen gebruiken'.

4.1.2 Opmaakmodellen gebruiken

U kunt de FlexCheckout-layout aanpassen door een CSS-bestand toe te passen. Eerst dient u uw CSS-bestand te uploaden naar de Template File Manager en deze te koppelen aan uw Paypage account. Het CSS-bestand bestaat uit een form/data container en elementen (zoals: vervaldag, CVC, informatievak enz.) die als het standaard CSS-bestand moeten worden ingesteld. U kunt elk element dat de formattering voor elk veld definieert, koppelen aan de form/data container.

Op basis van uw bedrijfsbehoeften kunt u de formatteringsregel in elk element wijzigen. Klik hier voor een lijst met CSS-elementen.

Hierna vindt u voorbeelden van een form/data container en elementen:

/*---------FORM\DATA CONTAINER-----------*/

#payment-container {width:100%; max-width:768px !important; margin:0 auto;background:#fff;}

#payment-form-container {width:280px !important; padding:0 10px; margin:0 auto; background:#fff;overflow:hidden;}

#payment-data-container {width:260px !important; padding:20px 10px 5px 10px; margin:0 auto; color:#000; background:#fff;overflow:hidden;}

#payment-data-container .payment-label { color:#000; font-size:12px; padding-bottom:3px;}

#payment-data-container .payment-input input { width:248px !important; height:35px; color:#000; font-size:12px; margin-bottom:10px; padding:0 5px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; border-radius: 3px; border:1px solid #000;}

#payment-data-container .payment-input select { width:109px; height:35px; color:#000; font-size:12px; margin-bottom:10px; padding:7px 5px; -webkit-border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px; border-radius: 3px; border:1px solid #000;}

#payment-cardnumber-label-container,#payment-accountowner-label-container{ overflow: hidden;}

/*---------FORM\DATA CONTAINER-----------*/

Om te beginnen hebben we een monster CSS-bestand dat u kunt downloaden vanaf hier (zip-bestand) gemaakt. U kunt beginnen met het maken van uw eigen CSS met dit bestand.

U kunt de standaard gebruikersinterface veranderen (zoals hieronder afgebeeld) door het toepassen van uw eigen CSS.

Kleur van formulierachtergrond

Effect op CSS: .payment-form-container{ Background:#f8f8f8; }

 

Kleur van formulierwrapper

Effect op CSS:

#payment-data-container{ Background:#5F5F5F; }

 

Tekstkleur

Effect op CSS: #payment-data-container .payment-label{color:#FFFFFF;} #payment-data-container{color:#6E6E6E;}

Kleur van rand inputveld

Effect op CSS: #payment-data-container .payment-input input{border:1px solid #FFFFFF;}

 

Vak voor validatiebericht

Effect op CSS: .payment-error { color:#ab1500; background:#ffe9e8; border:1px solid #ab1500;} #payment-data-container .payment-input-error input { color:#ab1500; border:1px solid #ab1500;} #payment-data-container .payment-input-error select { color:#ab1500; border:1px solid #ab1500;}

Vak voor hulpinformatie

Effect op CSS: #payment-cvc-info-container span.aroowImg {background: #5F5F5F url(arrow-top.png) 0 0 no-repeat;} #payment-cvc-info-container p.cvc-info-txt{color: #6E6E6E;} #payment-cvc-info-container div.help-box {border: 1px solid #000000;background: #FFFFFF;}

 

Informatiepictogram

Effect op CSS: .payment-method-info {background:url(payment_info.png) 4px 1px no-repeat;}

 

Knop Verzenden/Annuleren

Effect op CSS: #payment-data-container #payment-submit {background:#c6ef84;color: #134600;} #payment-cancel-container input {background:#f8f8f8;border-color:#000;}

 

Achtergrondkleur

Effect op CSS:

#payment-container {background:# e9e9e9}

 

Voorbeeld css

#payment-container {background:# e9e9e9} .payment-form-container{ Background:#f8f8f8; } #payment-data-container{ Background:#666; } #payment-data-container{color:fff;} #payment-data-container .payment-label{color:fff;} #payment-data-container .payment-input input{border:1px solid #fff;} .payment-error { color:#ab1500; background:#ffe9e8; border:1px solid #ab1500;} #payment-data-container .payment-input-error input { color:#ab1500; border:1px solid #ab1500;} #payment-data-container .payment-input-error select { color:#ab1500; border:1px solid #ab1500;} #payment-cvc-info-container div.help-box {border: 1px solid #000;background: fff;} #payment-cvc-info-container span.aroowImg {background: #fff url(arrow-top.png) 0 0 no-repeat;} #payment-cvc-info-container p.cvc-info-txt{color: #000;} .payment-method-info {background:url(payment_info.png) 4px 1px no-repeat;} #payment-data-container #payment-submit {background:#c6ef84;color: #134600;} #payment-cancel-container input {background:#f8f8f8;border-color:#000;}

4.2 Geavanceerde aanpassingen

Voor meer flexibiliteit kunt u voortaan hoofd- en deelsjablonen aanmaken en aanpassen. Afhankelijk van uw behoeften worden de deelsjablonen apart aangemaakt en aangepast. U kunt de tekstinhoud ook aanpassen met XML-bestanden.

U kunt ervoor kiezen om de tag $$$PAYMENT ZONE$$$ toe te passen, waarmee een eenvoudige sjabloon wordt opgeroepen, of uw eigen deelsjabloon aanpassen via placeholders.

4.2.1 Placeholders gebruiken

U kunt aanpassen en versier je eigen meester template (master.html) en delen sjablonen kunnen direct invoegen placeholders in de master-template master.html.

U kunt ook het uiterlijk van de betaalpagina definiëren via een aangepast CSS-bestand (newuser.css) dat moet worden gekoppeld aan de master.html. Als u uw CSS-bestand wilt aanpassen, moet het gewijzigde CSS-bestand worden geüpload naar de Template File Manager en als standaard worden ingesteld.

Placeholders worden ingedeeld in drie groepen: main placeholders, element placeholders en gegroepeerde placeholders.

Main placeholders

Hieronder volgt een lijst van main placeholders:
  • $$$PAYMENT ZONE$$$: Geeft het aangevraagde merk of de aangevraagde betaalmethode weer via een aangepaste sjabloon (met een beschikbare deelsjabloon) of de standaardsjabloon.
  • $$$TP RESOURCES URL$$$: Maakt de URL beschikbaar voor de directory waarin zich de bestanden in de Hosted File Service bevinden.

U kunt ook aangepaste scripts gebruiken die aan een aangepast JavaScript-bestand moeten worden gekoppeld. Nadat de scripts zijn geüpload naar de Template File Manager kan dan naar dit JavaScript-bestand worden verwezen. Zo is bijvoorbeeld existinguser.js het JavaScript-bestand waarnaar wordt verwezen in <script type="text/javascript" src="$$$TP RESOURCES URL$$$/existinguser.js"></script>.

Om JavaScript-bibliotheken in de sjablonen te gebruiken (bijv. JQuery), dient u de JavaScript-bestanden te uploaden naar de Template File Manager. Na te zijn geüpload moet $$$TP RESOURCE URL$$$ worden gebruikt om naar de scripts te verwijzen. Deze stap moet worden uitgevoerd voor alle bestanden waarnaar in de sjabloon wordt verwezen: CSS, afbeeldingen, lettertypen enz., en verzekert dat het uitgevoerde script het specifieke JavaScript is.

Opmerking: Niet alle data kunnen van/naar een niet-PCI-compatibele derde host gaan, daarom komen merchants die JavaScript gebruiken mogelijk niet in aanmerking voor PCI SAQ A.

  • $$$DISABLE MASKING$$$: Schakelt een masker van een invoervak uit.
  • $$$SUBMIT$$$: Geeft een verzendknop weer voor het formulier. Bijvoorbeeld:
<div id="payment-submit-container">

    <input id="payment-submit" type="submit" value="Submit"/> 

</div>
  • $$$CANCEL$$$: Geeft een annuleerknop weer voor het formulier. Bijvoorbeeld:
<div id="payment-cancel-container">

    <input id="payment-cancel" name="cancel" type="submit" value="Cancel"  class="cancel" />

</div>

In een hoofdsjabloon die $$$PAYMENT ZONE$$$ bevat, hoeven geen placeholders voor verzenden en annuleren te staan. Placeholders voor verzenden en annuleren moeten echter wel worden opgenomen als een deelsjabloon wordt gemaakt per betaalmethode, of als een hoofdsjabloon wordt gemaakt zonder $$$PAYMENT ZONE$$$-placeholder.

Element placeholders

De feitelijke control <element> wordt weergegeven in een element container: <div id="payment-<input_name>-<element>-container" class="payment-<element>">. Voor een eenvoudige css-styling is zowel op id als klasse dezelfde naamgevingsconventie van toepassing.

Element placeholders geven HTML-controls weer voor verschillende invoerelementen en moeten aan de volgende opmaak voldoen: 

  • $$$<input_name><element>$$$: als de invoercontrole van het kaartnummer. 
  • $$$CARD NUMBER.INPUT$$$ - CARD NUMBER: als de <input_name> waarbij INPUT het HTML <element> is.
  • $$$<input_name>LABEL$$$: geeft een label weer voor het element <input_name>.

De placeholder $$$CARD NUMBER LABEL$$$ geeft bijvoorbeeld het volgende weer:

<div id="payment-cardnumber-label-container" class="payment-label">
<label for="payment-cardnumber" id="lbl_CreditCardInputModel_CardNumber" title="CardNumber">Card number</label> </div>


Voor alle labels wordt een div weergegeven die dienstdoet als container:

 <div id="payment-<input_name>-label-container" class="payment-label">

De klasse van een labelcontainer is altijd “payment-label”, zodat de labels samen kunnen worden opgemaakt.

Voor een label control wordt altijd een label weergegeven:

<label for="payment-<input_name>" id="lbl_CreditCardInputModel_CardNumber" 

title="CardNumber">Card number</label>

Om een label control op te maken, moet het css-bestand worden toegepast op de container-id, niet op de control-id.

$$$<input_name> INPUT$$$ geeft de input control weer voor <input_name>:

<div id="payment-<input_name>-input-container" class="payment-input">

<input Id="payment-<input_name>" autocapitalize="off" autocomplete="off"

autocorrect="off" class="inp-txt" id="txt_CreditCardInputModel_CardNumber"

maxlength="40" name="CreditCardInputModel.CardNumber" pattern="[X0-9]*"

spellcheck="False" type="tel" value=""></input>

/div>

Om een input control op te maken, moet het css-bestand worden toegepast op de container-id, niet op de control-id.

$$$<input_name> INFO$$$ geeft een koppeling weer naar een beschrijving van het veld <input_name>:

<div id="payment-<input_name>-info-container" class="payment-info">

     <span id="payment-<input_name>-info"></span>

</div>

Alle gegevens voor dit veld moeten worden gebundeld in de geselecteerde taal.

$$$<input_name> ERROR$$$ geeft een container weer voor foutberichten van <input_name>:

<div id="payment-<input_name>-error-container">

<span class="field-validation-valid" data-valmsg-for="CreditCardInputModel.CardNumber"

data-valmsg-replace="true"></span>

</div>

Hier kunnen validatieberichten worden ingevoegd.

Gegroepeerde placeholders

De element placeholders kunnen als groep worden ingevoegd door middel van gegroepeerde placeholders. Hieronder is een weergegeven container te zien met een gegroepeerde placeholder <div id="payment-<input_name>-container"></div> waarin we de element placeholders invoegen in deze groep. Dit wordt als zodanig weergegeven.

<div id="payment-<input_name>-container">

$$$<INPUT_NAME> LABEL$$$

$$$<INPUT_NAME> INPUT$$$

$$$<INPUT_NAME> ERROR$$$

$$$<INPUT_NAME> INFO$$$

</div>

waarna de element placeholders zoals hierboven worden vervangen.

In een hoofdsjabloon kunnen zich placeholders bevinden in <div id="paymentForm">. De placeholders (zoals $$$CARD NUMBER$$$, $$$CARDHOLDER NAME$$$, $$$EXPIRY DATE$$$, enz.) definiëren de inhoud van het creditcardformulier. Merchants kunnen de placeholders selecteren die voor hen het meest geschikt zijn.

Hieronder een voorbeeld van een hoofdsjabloon met placeholders voor een creditcardformulier met het label “paymentForm”:

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

    <link rel="stylesheet" href="$$$TP RESOURCES URL$$$/newuser.css"/>

    </head>

<body>

    <div id="paymentForm">

$$$CARD NUMBER$$$

$$$CARDHOLDER NAME$$$

$$$EXPIRY DATE$$$

$$$CVC$$$

$$$SUBMIT$$$

$$$CANCEL$$$

    </div>

</body>

</html>

Om een formulier voor automatische incasso te maken, kunnen merchants placeholders voor automatische incasso gebruiken, zoals die hieronder:

$$$ACCOUNT OWNER$$$

$$$BANK ACCOUNT$$$

$$$BIC$$$

De naam van de bankrekening, het IBAN-nummer en de BIC-code geven een formulier voor automatische incasso weer.

Merchants die een sjabloon willen die meerdere betaalmethoden ondersteunt, kunnen voor die betaalmethoden een hoofd- en deelsjabloon maken.

Het hoofdsjabloon ziet er als volgt uit:

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>   

    <script src="$$$TP RESOURCES URL$$$/jquery-2.1.4.min.js"></script>

    <link rel="stylesheet" href="$$$TP RESOURCES URL$$$/user.css"/>

    <script type="text/javascript" src="$$$TP RESOURCES URL$$$/existinguser.js"></script>

</head>

<body>

    <div id="paymentForm">

        $$$PAYMENT ZONE$$$

    </div>

</body>

</html>

Een deelsjabloon ziet als volgt uit en wordt gemaakt met placeholders ($$$CARD NUMBER$$$, $$$CARDHOLDER NAME$$$, $$$EXPIRY DATE$$$, and so on):

<div id="paymentForm">

$$$CARD NUMBER$$$

$$$CARDHOLDER NAME$$$

$$$EXPIRY DATE$$$

$$$CVC$$$

$$$SUBMIT$$$

$$$CANCEL$$$

</div>

Als de merchant het standaardbetaalformulier niet wil weergeven met behulp van $$$PAYMENT ZONE$$$ kan hij in plaats daarvan een deelsjabloon invoegen.

Is de aangevraagde betaalmethode een creditcard is, dan wordt een deelsjabloon met de naam master.creditcard.htm gebruikt. Gaat het om een automatische incasso, dan wordt in plaats daarvan een deelsjabloon met de naam master.directdebit.htm gebruikt.

De merchant moet dit deelsjabloon uploaden naar File Manager (Bestandsbeheer). Ook de naamgevingsconventie moet strikt worden nageleefd. Als de naam van de bestaande hoofdsjabloon bijvoorbeeld master.htmlis en als de merchant automatische incasso als betaalmethode wil verzenden, dan moet een deelsjabloon met de naam master_directdebit.html worden geüpload naar File Manager (Bestandsbeheer).

4.2.2 Tekstinhoud aanpassen met XML-bestanden

You can also customize the text appearance on the tokenization pages using an XML file. The tokenization form will be used if an XML file is not applied. After customizing the XML file, you will need to upload it to the Template File Manager and use the same file name as the master template.

Note: As a prerequisite, a master template should be uploaded beforehand.

Met het XML-bestand moeten ook elementen voorzien zijn om de velden te identificeren. Klik hier voor een volledige lijst van elementen. Hierna volgt een voorbeeld van een element (CardHolderNameInput) voor de invoer van een kaarthoudernaam:

<Element ElementId="CardHolderName" >    <Languages>      <Language Id="en_us">Card Holder Name only en</Language>      <Language Id="fr">Card Holder Name only  fr</Language>    </Languages>  </Element>

In dit element worden de talen US Engels en Frans gespecificeerd in de Language Id.  De ID-tag specificeert ook de ISO-cultuurcode.

Als geen elementen gespecificeerd zijn, wordt de standaardtekst voor dat element gebruikt. Als de taal voor een element niet gespecificeerd is, wordt de standaardtaal gebruikt.

Opmerking:

De eerste regel van het XML-bestand moet altijd beginnen met <root>. De laatste regel van het XML-bestand moet altijd eindigen met </root>

4.3 Template File Manager (Sjabloonbestandsbeheer)

Met Template File Manager (Sjabloonbestandsbeheer) kunt u eenvoudig uw sjablonen en de bijbehorende bestanden beheren.

Als u File Manager wilt gebruiken, meldt u zich aan bij uw Paypage account en selecteert u 'Configuratie' > 'Sjabloon' > 'File Manager'.

4.3.1 Sjabloonbestanden uploaden

Sjabloonbestanden uploaden

Klik onder 'Sjabloonbestanden uploaden' op 'Bestanden...' om te zoeken naar de bestanden die u wilt uploaden. U kunt css en afbeeldingen (.css, .jpg, .jpeg, .gif, .png) uploaden (maximaal 7 MB per bestand en 10 MB in totaal).

Selecteer de bestanden en bevestig uw keuze.

4.3.2 Geüploade bestanden controleren en beheren

Als de bestanden zijn geüpload, worden ze op dezelfde pagina weergegeven in het gedeelte 'Geüploade bestanden'.

De bestanden hebben eerst de status 'Bezig met valideren'. In deze fase worden een aantal noodzakelijke veiligheids-/viruscontroles uitgevoerd (dit kan enkele minuten duren).

Zodra de bestanden de status 'Gevalideerd' hebben, kunt u ze gebruiken.

Klik op de knop 'Vernieuwen'  om de huidige status van uw bestanden te controleren; klik op de knop 'Verwijderen'  om een bestand permanent te verwijderen.

Als een bestand de status 'Geweigerd' heeft, is het niet door de veiligheidscontrole gekomen. Er kan dan bijvoorbeeld een virus zijn aangetroffen of de bestandsextensie is onjuist.

4.3.3 Integratie

In uw code verwijst u naar uw ge├╝ploade bestanden met een code die de volgende structuur heeft: $$"$TP RESOURCES URL$$$/[uw bestandsnaam]".