Laatst gewijzigd 5/02/2019

1. Inleiding

Onze service werkt mogelijk niet goed wanneer firewalls de communicatie met sommige onderdelen van ons en/of van de handelaar verhinderen. 
In dit document vindt u alle informatie die nodig is om de firewalls van de handelaar te configureren en om communicatiefouten tussen de netwerkinfrastructuur van de handelaar en onze betalingsgateways tot een minimum te beperken.
In dit document wordt ervan uitgegaan dat de handelaar bekend is met de procedures voor het configureren van firewalls, routers en andere apparaten die worden gebruikt om verkeer op het netwerk van de handelaar te blokkeren. De handelaar moet deze firewallconfiguratiegids raadplegen voor instructies over het aanmaken en configureren van firewallregels.