Laatst gewijzigd 22/05/2014

4. Link uw website met de betaalpagina

4.1 Waar te configureren?

De link tussen uw website en onze e-Commerce-betaalpagina moet tot stand gebracht worden op de laatste pagina van het winkelmandje van uw website, anders gesteld: de laatste pagina van uw website die aan de klant weergegeven wordt.

Een formulier met verborgen html-velden die de bestelgegevens bevat moet geïntegreerd worden in die laatste pagina. Onderstaande codes moeten in de laatste pagina van uw winkelmandje worden geplakt:

<form method="post" action="https://secure.paypage.be/ncol/test/orderstandard_utf8.asp" id=form1 name=form1><!-- Algemene parameters: zie Formulierparameters --><input type="hidden" name="PSPID" value="">

<input type="hidden" name="ORDERID" value="">

<input type="hidden" name="AMOUNT" value="">

<input type="hidden" name="CURRENCY" value="">

<input type="hidden" name="LANGUAGE" value="">

<input type="hidden" name="CN" value="">

<input type="hidden" name="EMAIL" value="">

<input type="hidden" name="OWNERZIP" value="">

<input type="hidden" name="OWNERADDRESS" value="">

<input type="hidden" name="OWNERCTY" value="">

<input type="hidden" name="OWNERTOWN" value="">

<input type="hidden" name="OWNERTELNO" value="">

<!-- Controle voor de betaling: zie Beveiliging: Controle voor de betaling --><input type="hidden" name="SHASIGN" value=""><!-- Layoutinformatie: zie Look en feel van de betaalpagina --><input type="hidden" name="TITLE" value="">

<input type="hidden" name="BGCOLOR" value="">

<input type="hidden" name="TXTCOLOR" value="">

<input type="hidden" name="TBLBGCOLOR" value="">

<input type="hidden" name="TBLTXTCOLOR" value="">

<input type="hidden" name="BUTTONBGCOLOR" value="">

<input type="hidden" name="BUTTONTXTCOLOR" value="">

<input type="hidden" name="LOGO" value="">

<input type="hidden" name="FONTTYPE" value=""><!-- Feedback na de betaling (post-sale): zie Transactiefeedback naar de klant --><input type="hidden" name="ACCEPTURL" value="">

<input type="hidden" name="DECLINEURL" value="">

<input type="hidden" name="EXCEPTIONURL" value="">

<input type="hidden" name="CANCELURL" value=""><input type="submit" value="" id=submit2 name=submit2></form> 

4.2 Formulierparameters

Naast de verplichte parameters PSPID, ORDERID, AMOUNT, CURRENCY en LANGUAGE, raden wij u ten stelligste aan om ons ook de naam van de klant, e-mail van de klant, adres, stad, postcode, land en telefoonnummer door te sturen, aangezien deze nuttig zijn in fraudebestrijding.

Onderstaande is een overzicht van de verborgen velden die gebruikt worden om de “algemene parameters” naar ons systeem te zenden (de andere velden worden in de volgende hoofdstukken beschreven):

Veld

Omschrijving

PSPID Uw zelf gekozen gebruikersnaam in ons systeem.
ORDERID

Uw bestelnummer (referentie van de merchant). Het systeem controleert of een betaling niet tweemaal voor dezelfde bestelling werd uitgevoerd.

De ORDERID moet dynamisch worden toegewezen.

AMOUNT

Het te betalen bedrag (VERMENIGVULDIGD MET 100, aangezien de waarde geen decimalen of andere scheidingstekens mag bevatten).

Het bedrag moet dynamisch worden toegewezen.

CURRENCY Valuta van de bestelling in ISO-alfacode. Bijvoorbeeld: EUR, USD, GBP,  …
LANGUAGE
Taal van de klant. Bijvoorbeeld: en_US, nl_NL, fr_FR, …
CN

Naam van de klant.

Zal reeds ingevuld worden (maar kan nog aangepast worden) in het veld “Naam kaarthouder” (of “Eigenaar van de rekening”) op de beveiligde betaalpagina.

EMAIL Het e-mailadres van de klant.
OWNERADDRESS Straatnaam en huisnummer van de klant.
OWNERZIP De postcode van de klant.
OWNERTOWN Woonplaats (stadsnaam) van de klant.
OWNERCTY Land van de klant.
OWNERTELNO Telefoonnummer van de klant.

4.3 Actie formulier

<form method="post" action="https://secure.paypage.be/ncol/test/orderstandard.asp / orderstandard_utf8.asp
" id=form1 name=form1>

De actie van het formulier zal de betaalpagina van ons e-Commerce-systeem zijn.

  • In de TEST omgeving is de URL: https://secure.paypage.be/ncol/test/orderstandard.asp / orderstandard_utf8.asp
  • In de PRODUCTIE omgeving is de URL: https://secure.paypage.be/ncol/prod/orderstandard.asp / orderstandard_utf8.asp

Overschakeling "test" naar "prod"

Wanneer u overschakelt naar uw productieaccount moet u in de URL het woord “test” door “prod” vervangen..

Indien u dit vergeet wanneer u start met de echte bestellingen, dan worden uw transacties verzonden naar de testomgeving en dus niet naar de financiële instellingen.