Laatst gewijzigd 9/12/2015

5. Rechtstreeks onderhoud

Met een rechtstreeks onderhoudsverzoek van uw toepassing kunt u:

 • De gegevens (betaling) van een geautoriseerde bestelling automatisch registreren (in plaats van handmatig in de backoffice);
 • De autorisatie van een bestelling annuleren;
 • De autorisatie van een bestelling vernieuwen;
 • Een betaalde bestelling terugbetalen;

Gegevensregistratie, annulering van autorisaties en vernieuwing van autorisaties zijn specifiek voor handelaars die hun account / verzoeken hebben geconfigureerd om de autorisatie en gegevensregistratie in twee stappen uit te voeren.

5.1 Onderhoudsverzoek

5.1.1 Verzoek-URL

 • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/test/maintenancedirect.asp.
 • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/prod/maintenancedirect.asp.

Vervang 'test' door 'prod'

Vervang “test” door “prod” in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account. Als u vergeet de verzoek-URL te wijzigen wanneer u begint te werken met echte bestellingen, worden uw onderhoudstransacties verstuurd naar de testomgeving en niet verstuurd naar de acquirers / banken.

5.1.2 Verzoekparameters

Onderstaande tabel bevat de verplichte verzoekparameters om een onderhoudsbewerking uit te voeren:

Veld Omschrijving
AMOUNT
Bedrag van de bestelling vermenigvuldigd met 100.

Dit is alleen verplicht als het bedrag van het onderhoud verschilt van het bedrag van de oorspronkelijke autorisatie. Wij raden echter aan om deze parameter altijd te gebruiken.

Ons systeem zal controleren of het bedrag van de onderhoudstransactie niet groter is dan het bedrag van de autorisatie / betaling.
OPERATION

Mogelijke waarden:

 • REN: autorisatie vernieuwen, als de oorspronkelijke autorisatie niet langer geldig is.
 • DEL: autorisatie verwijderen, waarna de transactie blijft openstaan voor eventuele latere onderhoudsbewerkingen.
 • DES: autorisatie verwijderen, waarna de transactie wordt afgesloten.
 • SAL: gedeeltelijke gegevensregistratie (betaling), waarna de transactie blijft openstaan voor een eventuele volgende gegevensregistratie.
 • SAS: (laatste) gedeeltelijke of volledige gegevensregistratie (betaling), waarna de transactie wordt afgesloten (voor verdere gegevensregistratie).
 • RFD: gedeeltelijke terugbetaling (van een betaalde bestelling), waarna de transactie blijft openstaan voor een eventuele volgende terugbetaling.
 • RFS: (laatste) gedeeltelijke of volledige terugbetaling (van een betaalde bestelling), waarna de transactie wordt afgesloten.

Merk voor DEL en DES op dat niet alle acquirers de verwijdering van een autorisatie ondersteunen. Als uw acquirer DEL / DES niet ondersteunt, zullen wij niettemin de verwijdering van de autorisatie simuleren in de backoffice.

ORDERID U kunt de PAYID of de orderID sturen om de oorspronkelijke bestelling te identificeren. Wij raden u aan de PAYID te gebruiken.
PAYID
PSPID De PSPID van uw account.
PSWD Het wachtwoord van uw API-gebruiker.
SHASIGN Handtekening (gehashte tekenreeks) om de gegevens te authenticeren (zie SHA-IN-versleuteling).
USERID Uw API-gebruiker.

5.1.3 Testpagina

Rechtstreekse onderhoudsverzoeken kunt u hier testen: https://secure.paypage.be/ncol/test/testdm.asp

5.2 Antwoord op een onderhoudsverzoek

Onze server stuurt een XML-antwoord op het onderhoudsverzoek:

Voorbeeld van een XML-verzoek op een rechtstreeks onderhoudsverzoek
<?xml version=”1.0”?>
<ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” PAYIDSUB=”3” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS="91" amount="125" currency="EUR"/> 

Onderstaande tabel bevat een lijst van de ncresponse-tagattributen:

Veld
Omschrijving
ACCEPTANCE De door de acquirer teruggestuurde aanvaardingscode
AMOUNT Bedrag van de bestelling (niet vermenigvuldigd met 100)
CURRENCY Valuta van de bestelling
NCERROR Foutcode
NCERRORPLUS Verklaring van de foutcode
NCSTATUS Eerste teken van NCERROR
ORDERID
De referentie van uw bestelling
PAYID Betalingsreferentie in ons systeem
PAYIDSUB De identificatie van het historiekniveau van de onderhoudsbewerking op de PAYID
STATUS Transactiestatus (Mogelijke statussen)

De standaard ncresponse-tagattributen zijn dezelfde als voor het XML-antwoord op een nieuwe bestelling, met uitzondering van het extra attribuut PAYIDSUB.

5.3 Dubbel verzoek

Als u tweemaal om onderhoud verzoekt voor dezelfde bestelling, wordt het tweede verzoek in theorie geweigerd met foutcode “50001127” (Bestelling niet geautoriseerd), aangezien de eerste, geslaagde transactie de status van de bestelling heeft gewijzigd.