Laatst gewijzigd 9/12/2015

7. Privacymeldingverzoek verwerkingsverantwoordelijke

Op basis van Artikel 12, 13 en 14 van de AVG heeft een verwerkingsverantwoordelijke de plicht eindgebruikers te informeren over de toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens. Dergelijke informatie dient specifiek te zijn, afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat moet worden ingevuld voor een specifieke transactie (zoals de geselecteerde betaalmethode, verwerkingsverantwoordelijke/verwerker, verwerver, fraude). Het resultaat moet inzichtelijk en zichtbaar zijn op het moment dat de gegevens worden verzameld en aan de kaarthouder moet een afdrukbare en downloadbare versie beschikbaar worden gesteld. Volgens het AVG-beleid moet u de informatie aan uw klant verstrekken voordat zij hun transactie valideren. Deze informatie moet idealiter worden weergegeven op dezelfde pagina als waar uw klant zijn kaart-/accountgegevens invult.
Met het onderstaande privacybeleidverzoek kunt u alle informatie opvragen die u nodig hebt om uw klanten over onze services te informeren om te voldoen aan de AVG-verordening.

7.1 Informeer hoe privacygegevens van een klant wordt verwerkt

7.1.1.1 Verzoek-URL

• De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/test/privacy-policy.asp
• De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/prod/privacy-policy.asp
Vervang "test" door "prod"
Vervang "test" door "prod" in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account.

7.1.1.2 Verzoekparameters

De volgende tabel bevat de verplichte verzoekparameters die naar uw klant moeten worden verzonden met betrekking tot het gebruik van hun privacygegevens:
Veld
Formaat
Beschrijving
USERID  String Uw API-gebruiker
PSWD  String Wachtwoord van uw API-gebruiker
PSPID
 String PSPID van uw account
BRAND  String (bijv. Visa)

Optioneel: Merk betaalmethode
U kunt dit veld meerdere keren verzenden om het resultaat van verschillende merken tegelijk te krijgen.
• Het verzenden van geen merk is hetzelfde als het verzenden van al uw actieve merken.

• Lege/verkeerd geformatteerde merken worden genegeerd. 
LANGUAGE  ISO 639-1: Tweelettercodes (bijv. FR) Optioneel: De taal waarin de tekst wilt ophalen.
Indien niet verstrekt wordt de tekst teruggestuurd naar de geconfigureerde taal van de merchant.

7.1.1.3 Testpagina

Rechtstreekse opvragingsverzoeken kunt u hier testen: https://paypage.v-psp.com/ncol/test/privacy-policy.asp

7.1.1 Verzoek-URL

• De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/test/privacy-policy.asp

• De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/prod/privacy-policy.asp
Vervang "test" door "prod"
Vervang "test" door "prod" in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account.

7.1.2 Verzoekparameters

De volgende tabel bevat de verplichte verzoekparameters die naar uw klant moeten worden verzonden met betrekking tot het gebruik van hun privacygegevens:

Veld
Formaat
Beschrijving
USERID  String Uw API-gebruiker
PSWD  String Wachtwoord van uw API-gebruiker
PSPID
 String PSPID van uw account
BRAND  String (bijv. Visa)

Optioneel: Merk betaalmethode
U kunt dit veld meerdere keren verzenden om het resultaat van verschillende merken tegelijk te krijgen.
• Het verzenden van geen merk is hetzelfde als het verzenden van al uw actieve merken.

• Lege/verkeerd geformatteerde merken worden genegeerd. 
LANGUAGE  ISO 639-1: Tweelettercodes (bijv. FR) Optioneel: De taal waarin de tekst wilt ophalen.
Indien niet verstrekt wordt de tekst teruggestuurd naar de geconfigureerde taal van de merchant.

7.1.3 Testpagina

Rechtstreekse opvragingsverzoeken kunt u hier testen: https://paypage.v-psp.com/ncol/test/privacy-policy.asp

7.2 Antwoord op een opvraging

De volgende is een lijst met XML-elementen en de teruggestuurde voorbeelden van XML-antwoorden voor verschillende resultaten.

Achternaam Formaat Beschrijving
Response
Complex Hoofdknooppunt, altijd aanwezig
Response.Status
String, mogelijke waarden: 
Success, SuccessWithWarnings, Error
Altijd aanwezig
Response.Body
Complex
Altijd aanwezig als Response.Status = Success or SuccessWithWarnings
Response.Body.Html
String / html
Leeg als Response.Status = SuccessWithWarnings & Response.Warnings.Warning.Code = NoContent
Response.Errors
Complex
Alleen aanwezig als Response.Status = Error
Response.Errors.Error
Complex
Kan meerdere keren binnen een knooppunt <Errors> optreden
Response.Warnings
Complex
Alleen aanwezig als Response.Status = SuccessWithWarnings of Error
Response.Warnings.Warning Complex
Kan meerdere keren binnen een knooppunt <Warnings> optreden
Response.Errors.Error.Code
Response.Warnings.Warning.Code
String, mogelijke waarden: 
•Binnen een knooppunt <Error>: Unauthorized, InternalServerError
•Binnen een knooppunt <Warning>: NoContent
Altijd aanwezig in een knooppunt <Error> of <Warning>
Response.Errors.Error.Message
Response.Warnings.Warning.Message 
String
Optioneel

Als u Response.Status=Error tegenkomt, raadpleegt u Response.Errors.Error om dit te verhelpen. Hierna volgen twee succesvolle voorbeelden:

1. Voorbeeld van een XML-antwoord voor succes met waarschuwingen. Het voorbeeld geeft als er geen privacygegevens bekend hoeven te worden gemaakt aan de klant. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <Response>
    <Status>SuccessWithWarnings</Status>
    <Warnings>
        <Warning>
            <Code>NoContent</Code>
        </Warning>
    </Warnings>
    <Body>
        <Html/>
    </Body>
 </Response>

2. Voorbeeld van een XML-antwoord voor succes met inhoud. Het voorbeeld geeft een weergave met 2 secties aan.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response>
    <Status>Success</Status>
    <Body>
        <Html><![CDATA[<ul><li><h2>Title 1</h2><p>Content 1</p></li><li><h2>Title 2 (VISA, American Express) </h2><p>Content 2</p></li></ul>]]></Html>
    </Body>
</Response>