Laatst gewijzigd 19/06/2014

1. 3-D Secure v1.0

1.1 Inleiding

Met het 3-D Secure-protocol kan de kaarthouder geïdentificeerd worden tijdens het aankoopproces. De kaarthouder moet tijdens het identificatieproces met het internet verbonden zijn. 3-D Secure werkt dan ook niet voor betalingen via callcenters of periodieke betalingen.

Visa implementeerde het 3-D Secure-protocol onder de naam Verified By Visa, MasterCard onder de naam SecureCode, JCB onder de naam J-Secure en American Express onder de naam SafeKey.

Het principe achter de integratie van DirectLink met 3-D Secure is dat de betaling wordt gestart in DirectLink-modus en wordt voltooid in e-Commerce-modus indien om authenticatie van de kaarthouder wordt verzocht.

Dit document beschrijft de integratie van het 3-D Secure-protocol in DirectLink. Meer informatie over DirectLink en e-Commerce vindt u in de documentatie over DirectLink en e-Commerce.

De transactie verloopt volgens onderstaande stappen:

 1. U stuurt ons een DirectLink-verzoek voor de transactie, dat enkele bijkomende parameters bevat (zie Bijkomende verzoekparameters).
 2. Ons systeem ontvangt het kaartnummer in uw verzoek en controleert online of de kaart is geregistreerd in de VISA/MasterCard/JCB/AmEx-directory (geregistreerd betekent dat voor dat kaartnummer identificatie mogelijk is, met andere woorden dat het om een 3-D Secure-kaart gaat).
 3. Als de kaarthouder geregistreerd is, bevat het antwoord op het DirectLink-verzoek een specifieke betalingsstatus en HTML-code die moet worden teruggestuurd naar de klant om het identificatieproces te starten (zie Bijkomende retourvelden). Het blok HTML-code start automatisch het identificatieproces tussen de kaarthouder (de klant) en de bank die zijn kaart heeft uitgegeven.
 4. De kaarthouder identificeert zich op de pagina van de uitgevende bank.
 5. Ons systeem ontvangt het identificatie-antwoord van de uitgever.
 6. Als de identificatie is geslaagd, stuurt ons systeem de eigenlijke financiële transactie naar de acquirer.
 7. U ontvangt het resultaat van het volledige identificatie- en online autorisatieproces via de feedbackkanalen in e-Commerce-modus.

Opmerkingen:

 • Of er overdracht van aansprakelijkheid is, hangt af van uw overeenkomst met uw acquirer. Wij raden u dan ook aan om de voorwaarden te controleren bij uw acquirer.
 • Als de kaarthouder niet geregistreerd is (in stap 3), ontvangt u het standaard DirectLink -XML-antwoord met het resultaat van het online autorisatieproces.
 • Om de precieze betalingsstatus/foutcodes te ontvangen (in stap 7), moet u de online of offline feedback na verkoop activeren zoals beschreven in de e-Commerce documentatie.

Behalve de standaard DirectLink-parameters moet u ook de volgende informatie versturen:

Veld Beschrijving
FLAG3D

Vaste waarde: "Y"

Geeft ons systeem de opdracht om 3-D Secure-identificatie uit te voeren indien nodig.
HTTP_ACCEPT Het veld Accept in de verzoekheader in de browser van de kaarthouder wordt gebruikt om bepaalde mediatypes te specificeren die aanvaard worden voor het antwoord. Deze waarde wordt gebruikt door de uitgever om na te gaan of de browser van de kaarthouder compatibel is met het identificatiesysteem van de uitgever. Bijvoorbeeld:
Accept: */*
HTTP_USER_AGENT Het veld User-Agent in de verzoekheader in de browser van de kaarthouder bevat informatie over de agent van de gebruiker van wie het verzoek uitgaat. Deze waarde wordt gebruikt door de uitgever om na te gaan of de browser van de kaarthouder compatibel is met het identificatiesysteem van de uitgever. Bijvoorbeeld: User-Agent: Mozilla/4.0 (compatibel; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
WIN3DS

Hoe de identificatiepagina aan de klant wordt getoond. Mogelijke waarden:

 • MAINW: om de identificatiepagina in het hoofdvenster weer te geven (standaardwaarde).
 • POPUP: om de identificatiepagina weer te geven in een pop-upvenster en nadien terug te keren naar het hoofdvenster.
 • POPIX: om de identificatiepagina weer te geven in een pop-upvenster en nadien in het pop-upvenster te blijven.
ACCEPTURL De URL van de webpagina die aan de klant wordt getoond als de betaling werd geautoriseerd (of wacht op autorisatie).
DECLINEURL De URL naar waar de klant wordt doorgestuurd wanneer het maximale aantal mislukte autorisatiepogingen is bereikt (standaard 10, maar kan worden gewijzigd op de pagina ‘Technical Information’ (Technische informatie), in de sectie ‘Payment retry’ (Betaalpogingen) van het tabblad ‘Global transaction parameters’ (Algemene transactieparameters).
EXCEPTIONURL De URL van de webpagina die aan de klant wordt getoond als het resultaat van de betaling onzeker is.
PARAMPLUS Veld om de diverse parameters en hun waarden te versturen die u vermeld wilt zien in het verzoek na verkoop of de uiteindelijke doorverwijzing.
COMPLUS Veld om een waarde te versturen die u vermeld wilt zien in het verzoek na verkoop of de output.
LANGUAGE De taal van de klant, bijvoorbeeld: "en_US"
Optioneel
TP Om de opmaak van de pagina ‘order_A3DS’ te wijzigen, kunt u via deze parameter de naam of URL van een template versturen (ga naar e-Commerce: Dynamische sjabloon).

Ga voor meer informatie naar Transactiefeedback.

Als de kaarthouder niet geregistreerd is, wordt het normale DirectLink-antwoord teruggestuurd. Als de kaarthouder geregistreerd is, worden volgende (bijkomende) velden teruggestuurd:

Veld Beschrijving
STATUS
Nieuwe waarde: "46" (wacht op identificatie).
HTML_ANSWER

HTML-code in BASE64-codering die moet worden toegevoegd aan de HTML-pagina die wordt teruggestuurd naar de klant.

Deze tag wordt toegevoegd als subtag van de algemene XML-tag <ncresponse>. Het veld HTML_Answer bevat HTML-code die moet worden toegevoegd aan de HTML-pagina die wordt teruggestuurd naar de browser van de klant.

Deze code laadt automatisch de identificatiepagina van de uitgevende bank in een pop-upvenster of in het hoofdvenster, naargelang de waarde van parameter WIN3DS.

Om te voorkomen dat de HTML-tags in de inhoud van de XML-tag HTML_ANSWER interfereren met de rest van de XML die wordt teruggestuurd als antwoord op het DirectLink-verzoek, wordt de inhoud van HTML_ANSWER door ons systeem BASE64-gecodeerd voordat het antwoord wordt teruggestuurd. Die inhoud moet bijgevolg BASE64-geDEcodeerd worden voor hij wordt toegevoegd aan de HTML-pagina die naar de kaarthouder wordt gestuurd.
Testkaarten

Met de volgende testkaarten kunt u een 3-D Secure-geregistreerde kaart simuleren in onze testomgeving:

Merk Kaartnummer Vervaldatum Wachtwoord
VISA 4000000000000002 Willekeurige datum in de toekomst
11111
MasterCard 5300000000000006 Willekeurige datum in de toekomst
11111
American Express 371449635311004 Willekeurige datum in de toekomst
11111
Foutieve identificatie

Als een transactie wordt geblokkeerd wegens foutieve identificatie is het transactieresultaat:

STATUS = 0

NCSTATUS = 5

NCERROR = 40001134