Laatst gewijzigd 11/06/2014

2. Bestelgegevens ("ITEM"-parameters)

Bij sommige betaalmethodes moet u gedetailleerde bestelgegevens doorsturen. U kunt dit doen met behulp van de volgende velden:

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Parameter Omschrijving
Formaat 
ITEMATTRIBUTES*xx*
Item-eigenschappen (grootte, kleur enz.) (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMATTRIBUTES1, ITEMATTRIBUTES2, etc.)
AN, 50
ITEMCATEGORY*xx*
Item-categorie (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMCATEGORY1, ITEMCATEGORY2, etc.)
AN, 50
ITEMCOMMENTS*xx*
Opmerkingen bij het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMCOMMENTS1, ITEMCOMMENTS2, etc.)
AN, 255
ITEMDESC*xx*
Omschrijving van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMDESC1, ITEMDESC2, etc.)
AN, 16
ITEMDISCOUNT*xx*
Korting op het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMDISCOUNT1, ITEMDISCOUNT2, etc.)
N, 10
ITEMID*xx*
Identificering van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMID1, ITEMID2, etc.)
AN, 15
ITEMNAME*xx*
Item-naam (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMNAME1, ITEMNAME2, etc.) AN, 40
ITEMPRICE*xx*
Item-prijs (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMPRICE1, ITEMPRICE2, etc.) N, 50
ITEMQUANT*xx*
Item-hoeveelheid (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMQUANT1, ITEMQUANT2, etc.) N, 50
ITEMQUANTORIG*xx*
Maximale hoeveelheid per item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMQUANTORIG1, ITEMQUANTORIG2, etc.)
AN, 50
ITEMUNITOFMEASURE*xx*
Maateenheid van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMUNITOFMEASURE1, ITEMUNITOFMEASURE2, etc.)
AN, 50
ITEMVAT*xx* Btw-bedrag van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMVAT1, ITEMVAT2, etc.)
N, 50
ITEMVATCODE*xx*
Btw-code van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMVATCODE1, ITEMVATCODE2, etc.) N, 50
ITEMWEIGHT*xx*
Gewicht van het item (vervang *xx* door een getal om verscheidene items in te sturen: ITEMWEIGHT1, ITEMWEIGHT2, etc.) N, 10