Laatst gewijzigd 11/06/2014

1. Leverings- en facturatiegegevens

Bij sommige betaalmethodes moet u gedetailleerde leveringsgegevens verzenden. Gebruik hiervoor de volgende velden:

Formaat: AN= Alfanumeriek / N=Numeriek, maximum aantal aanvaarde tekens
Veld
Omschrijving
Formaat
CIVILITY
Factuur: aanhef (Dhr., Mevr, Dr., enz.)
AN, 5
CUID
Sociale-zekerheidsnummer/registratienummer bedrijf
AN, 50
ECOM_BILLTO_POSTAL_CITY
Factuur: plaats
AN, 40
ECOM_BILLTO_POSTAL_COUNTRYCODE
Factuur: landcode (BE, FR, NL, DE, enz.)
AN, 2
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_FIRST
Factuur: voornaam
AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_NAME_LAST
Factuur: familienaam
AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_POSTALCODE
Factuur: postcode
AN, 10
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_LINE1
Factuur: adres
AN, 35
ECOM_BILLTO_POSTAL_STREET_NUMBER
Factuur: huisnummer
AN, 10
ECOM_SHIPTO_DOB
Geboortedatum
jjjj-MM-dd
ECOM_SHIPTO_ONLINE_EMAIL
Levering: e-mailadres
AN, 50
ECOM_SHIPTO_POSTAL_CITY
Levering: plaats
AN, 25
ECOM_SHIPTO_POSTAL_COUNTRYCODE
Factuur: landcode (BE, FR, NL, DE, enz.)
AN, 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_FIRST
Levering: voornaam
AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_LAST
Levering: familienaam
AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_NAME_PREFIX
Levering: burgerlijke staat (Dhr, Mevr, enz.)
AN, 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_POSTALCODE
Levering: postcode
AN, 10
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STATE
Levering: staat (ISO-code*) AN, 2
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_LINE1 Levering: adres AN, 35
ECOM_SHIPTO_POSTAL_STREET_NUMBER Levering: huisnummer AN, 10
ORDERSHIPCOST
Leveringskosten N
ORDERSHIPMETH
Leveringsmethode AN, 25
ORDERSHIPTAXCODE
Belastingcode levering N

(*ISO-codes voor staten in de VS vindt u hier. Voorbeeld: AL (Alabama), FL (Florida))